Üyelik

Üye olun, hayatınız değişsin. Kulübe üye olmak isteyen aday, 2 asil üyenin teklifi ile başvurusunu yapar. Derneğimizin tüzüğü gereğince, başvurusu 1 hafta süre ile askıya çıkartılan aday, herhangi bir itiraz olmaz ise Balotaj Toplantısına davet edilir. Bu toplantıda aday hem kendini tanıtır, hem de kulüp ile ilgili olarak bilgilendirilir. Bu toplantı sonrasında üyeliğe uygun görülen aday, maddi yükümlülüklerini yerine getirerek, Yönetim Kurulu'nun kararıyla asil üyeliğe hak kazanır.

Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat ücretleri, her yıl Ocak ayında yapılan Genel Kurul'da belirlenir. Asil üye eşleri, tüzüğümüzün 4. maddesi gereğince giriş aidatının %10'unu ödeyerek asil üye olabilirler. Aynı şekilde asil üye çocukları da, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren (gün/ay itibariyle) bir yıl içerisinde başvurmak kaydı ile, o yılın giriş aidatının %10'unu ödeyerek asil üyeliğe hak kazanabilirler.

2024 Yılı için    
İlk Giriş Aidatı : 15.000 TL
Yıllık Aidat : 10.000 TL
12 Aylık Misafir Oyuncu : 15.000 TL

Yıllık Aidat Son ödeme tarihi 28 Şubattır. Şubat 3.500 TL, Mart 3.500 TL, Nisan 3.000 TL olarak üç taksitle de ödenebilir. ( Üyelerimiz aidatlarını Şubat ayı sonuna kadar Bonus veya World kartla komisyonsuz 6 taksit te ödeyebilir. ) 

Üye Formu
Üye Eşi Formu
Üye Çocuğu Formu
Kulüp Tüzüğü